Kepala Sekolah

 

 

Nama: Jamal Dinata, S. Pd. MM
Nip: 19750306 200604 1 017
NUPTK: 6638 7536 5520 0012
JABATAN: Plt. Kepala Sekolah
MATA PELAJARAN YANG DIAJARKAN: Sosiologi